Banditsagor

SKAPANDE SKOLA

Banditsagor erbjuder workshops till föreställningarna för skolan. Det kan t ex. röra sig om ett samtal eller en workshop i samband med föreställningen, där eleverna får möta skådespelarna och genom eget skapande uttrycka sina tankar i text, lek eller teater. Våra workshops ser olika ut beroende på vilken föreställning de är kopplade till.Mål och syfte

Syftet med Skapande skola programmet är direkt kopplat till läroplanen och handlar om att eleverna i mötet med olika typer av estetiskt berättande som litteratur och scenkonst “ska ... ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” (Lgr 11 s. 223)

Syftet sitter även samman med målet i läroplanen som berör att eleverna ska få en inblick i hur en konstnärlig process kan se ut; hur man kan utveckla förmågan hos eleverna att “skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (...) stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer” (Lgr 11. 222).

Målet är att eleverna ska få en förståelse för hur man på ett enkelt och lekfullt sätt genom delaktighet kan omvandla en berättelse till teater. 

Integrerade ämne Lgr 11

Det här projektet kan med fördel kopplas samman med ämnena svenska, samhällskunskap och drama enligt integrerade ämnen i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, ny kenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.” (Lgr 11 s. 9)

”Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet.(...) Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.” (Lgr 11 s. 10) 


Intresseanmälan

Är du intresserad av ett skräddarsytt Skapande Skola-paket till din skola? Kontakta oss så berättar vi mer. 

Bokning och mer info: kontakt@banditsagor.se eller tel. 0725-865 104.

 

test_skapandeskola.jpg

STULNA BERÄTTELSER 

Banditsagor har i samarbete med förlaget Willa Holma gett ut sagosamling för både vuxna och barn. 


Stulna berättelser? Nej, egentligen tillhör de oss alla. Här har olika författare, dramatiker, serieskapare och illustratörer, med avstamp i den traditionella folksagan, skapat åtta nya sagor. Resultatet är en mångsidig, originell sagosamling fylld med spännande illustrationer. Sagor att skratta till, förundras av, kanske också förfäras och uppröras över. Sagor som mår bra av att läsas högt och upplevas tillsammans av vuxna och barn i olika åldrar. Sagor att prata om.

 

Boken innehåller följande sagor

Gumman i rädda skogen
Text: Elin Ruth. Illustration: Ellen Norlund.

Snövit & de sju sjuksköterskorna
Text & illustration: Sara Hansson.

BOOM
Text: Manda Stenström llustration: Emil Strandberg

Pappan och allt som är farligt
Text: Viktor Algren.Illustration: Hanna Petersson

Stora Sören och Lilla Limpan
Text & illustration: Henrik Bromander

Baby Yaga
Text: Sara Tuss Efrik Illustration: Mark Efrik Hammarberg

Burger Princess
Text: Henrik Johansson Illustration: María Hergueta

Sagan om Ormen
Text: Nils Markus Karlsson och Annika Nyman Illustration: Evelina Johansson

Mer om boken

Förlag: Willa Holma förlag
Utgivningsår: 2015
Språk: Svenska

Boken finns att köpa: 
Bokus
Adlibris

stulna berattelser.jpg

 

 

 

 

 

 

bakgrund.jpg